هدایایی که مرتضوی به بعضی نمایندگان داد

در بخشی از گزارش تفحص از سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده که مقادیری کارت هدیه از محل بودجه این سازمان، برای 37 نماینده مجلس سند خورده است

آخرین اخبار