رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

خبری از کارت های اعتباری اصفهانی ها نیست

رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده هزینه اداره مغازه تامین نشود و این منجر به تعطیلی اجباری شده است.

آخرین اخبار