مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان مطرح کرد

صدور کارت منزلت شهروندی ویژه سالمندان، بازنشستگان، جانبازان و معلولان اصفهان

مدیر امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به مناسب‌سازی اماکن عمومی اصفهان در طرح منزلت شهروندی گفت: کارت منزلت شهروندی ویژه سالمندان، بازنشستگان، جانبازان و معلولان صادر می‌شود.

آخرین اخبار