کارت‌های پایان خدمت کاغذی از درجه اعتبار ساقط شد

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از اتمام اعتبار کارت‌های پایان خدمت قدیمی خبر داد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا

ابطال کارت معافیت ۲۶ فوتبالیست/ ارجاع متخلفان به دستگاه قضا

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کارت معافیت ۲۶ فوتبالیست ابطال شد و متخلفان به دستگاه قضا ارجاع شدند و این مدت نیز که از کارت معافیت استفاده می‌کردند به عنوان غیبت محسوب می‌شود.

كارت معافيت علي حمودي و حسين ماهيني باطل شد

بر اساس اعلام سازمان ليگ فوتبال ايران كارت معافيت علي حمودي و حسين ماهيني ابطال شد.

آخرین اخبار