پدیده 12 میلیونی جوانان مجرد در کشور؛

وام ازدواج 3 میلیون تومانی، مُسکنی بی اثر

افزایش قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و لوازم خانگی طی سال‌های اخیر منجر شده که جوانان بسیاری از تصمیم خود برای ازدواج منصرف شوند.

کارت عروسی متفاوت زوج جوان دانشجوی کرمانی

زوج جوان دانشجوی کرمانی در ابتکاری، کارت دعوت متفاوتی برای عروسی خود انتخاب کردند.

آخرین اخبار