نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خبر داد

اختصاص 200 میلیون تومان کارت شارژ بلیط به دانش‌آموزان نیازمند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از اختصاص 200 میلیون تومان کارت شارژ بلیط به دانش‌آموزان نیازمند خبر داد.

آخرین اخبار