سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

توزیع کارت سلامت یک شیوه جدید کلاهبرداری است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: توزیع کارت سلامت به ازای دریافت هزینه یک شیوه جدید کلاهبرداری است که باید مردم هشیار باشند.

آخرین اخبار