مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان

توزیع 80 درصد سبدکالای مددجویان نیازمند استان اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از توزیع 80 درصد سبدکالای مددجویان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان خبر داد و گفت: کارت توزیع سبدکالای مددجویان تا چهار ماه اعتبار دارد‎.‎

آخرین اخبار