مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان:

آلودگی هوای اصفهان با اجرای طرح کارت الکترونیک سلامت کاهش می‌یابد

مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان گفت: ۶۵ درصد از جمعیت استان اصفهان زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند با جایگزینی کارت الکترونیک سلامت با دفترچه‌های درمانی، آلودگی هوا کاهش یافته و کاهش تردد و تکریم ارباب رجوع نیز اجرا می‌شود.

آخرین اخبار