کارت اعتباری خرید کالا پس از ۴ ماه به بن‌بست خورد

طرح کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود رونق را به بازار برگرداند با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به بن بست خورد.

آخرین اخبار