تمدید مهلت اعتبار کارت‌های پایان خدمت

مهلت اعتبار کارت‌های پایان خدمت قدیمی تا پایان بهار سال آینده تمدید شد.

آخرین اخبار