کارت‌های پایان خدمت کاغذی از درجه اعتبار ساقط شد

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از اتمام اعتبار کارت‌های پایان خدمت قدیمی خبر داد.

آخرین اخبار