مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان

تحویل بیش از 525 هزار کارت ملی هوشمند در اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از صدور و تحویل 525 هزار و 147 قطعه کارت ملی هوشمند از سال 93 تا آبان امسال به متقاضیان خبر داد.

آخرین اخبار