کارتن خوابی چالش جدی اصفهان در دو ماه گذشته بوده است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اقدامات لازم در خصوص ایجاد مرکز آموزش و توانمندی زنان و مردان آسیب دیده و معتاد از سوی شهرداری اصفهان طی چهار ماه آینده انجام می‌شود.

آخرین اخبار