مدیر خیریه پایان کارتن‌خوابی:

هویت تعداد زیادی از کارتن‌خواب‌های اصفهان نامعلوم است

مدیر خیریه پایان کارتن‌خوابی گفت: همه کارتن‌خواب‌ها معتاد نیستند و برخی از آنها به دلیل ابتلا به بیماری‌های مختلفی که خانواده توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد در گرمخانه نگهداری می‌شوند.

آخرین اخبار