تبلیغ ادیان غیرتوحیدی در قالب انیمیشن+تصاویر

«مولان» مبلغی است که در انیمیشن نه تنها صدای رسای تائو و کنفسیوس بوده بلکه با به تصویر کشیدن زیبایی‌ها و نهان کردن نقصان‌ها در تدلیس این آیین نزد افکار عمومی تلاش بسیار کرده است.

آخرین اخبار