تحریف خط امام(ره) ؛

دیکته بی‌بی‌سی به زنجیره‌ای‌ها/ حقیقت ادعای پیغام امام به کارتر چه بود؟

در روزهای گذشته بی‌بی‌سی فارسی با انتشار گزارشی مخدوش که مهر سند بر روی آن حک شده است مدعی شد که امام خمینی(ره) پیش از پیروزی انقلاب از طریق برخی شخصیت‌ها به کارتر رئیس‌جمهور آمریکا پیغامی محرمانه فرستاده بودند.

در آن سوی مرزها؛

سناریوی جدید غرب و خود کشی سیاسی عربستان با حمله به سوریه

عربستان توان کافی برای حضور در سوریه را ندارد و بیشتر به دنبال جنگ روانی است.

آخرین اخبار