مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

تغییر کاربری اراضی در مناطق خوش آب هوا زیاد شده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: در مناطق خوش آب و هوا که مشکل آب نداریم تغییر کاربری اراضی زیادی رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد جدا کردن کشاورزان واقعی از سو استفاده‌کنندگان می‌تواند بهترین راهکار اجرایی باشد

آخرین اخبار