همزمان با روز جهانی ماما؛

کاربردهای جالب پوست پرتقال

از بین بردن بوی کفش از دیگر کاربردهای پوست پرتقال است. در صورتی که پوست پرتقال را در کیف،لباس و یا کفش خود قرار دهیدبه طور کامل بوی ناخوشایند آن را جذب می کند.

آخرین اخبار