به عنوان سومین شهر کشور صورت گرفت

راه‌اندازی خدمات‌ اسنپ‌باکس در اصفهان

اسنپ‌باکس و اسنپ‌بایک، دو سرویس موتوری اسنپ، در شهر اصفهان فعال شدند و اکنون مردم این شهر می‌توانند برای جابه‌جایی بسته‌ یا سفر با موتور اسنپ بگیرند.

آخرین اخبار