گذری بر مهجوریت صنایع دستی شرق اصفهان؛

چراغ کاربافی ورزنه به سو سو افتاد/ صنایع دستی قربانی خواب خرگوشی مسئولان

کاربافی هنری است با قدمتی از عهد تیموریان که با تار و پودی از جنس پنبه همانند دیگر بافت های سنتی، زمانی در شهر ورزنه رونق قابل توجهی داشت و می طلبد مسئولان میراث فرهنگی و محلی برای احیای کامل این صنایع دستی کمی دست بجنبانند.

اینجا ورزنه است

صنعتی که در گذرگاه تاریخ جا ماند

سال‌هاست می‌بافد. درست به‌خاطر نمی‌آورد نخستین بار چه زمانی «پشت چاله» نشسته و شروع به بافتن کرده است.

آخرین اخبار