رئیس اداره بیمه‌گری بیمه ایرانیان

۳۵۰ هزار نفر در اصفهان زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند

رئیس اداره بیمه‌گری و درآمد اداره‌کل بیمه سلامت ایرانیان اصفهان گفت: در استان اصفهان حدود ۴۵۰ هزار ثبت نام بیمه سلامت وجود داشته که ۳۵۰ هزار نفر از آنها دفترچه گرفته‌اند و دفترچه‌های دیگر افراد به زودی صادر می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

امتیازدهی برای درصدهای از کارافتادگی بازنگری می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: بازنگری در مراتب و امتیازدهی برای درصدهای از کارافتادگی و همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری از جمله برنامه‌های این سازمان در بخش کمیسیون‌های پزشکی است.

آخرین اخبار