در پی 110 مبارزه صورت گرفت

تلاش کاراته‌کای اصفهانی برای ورود به کتاب گینس

کاراته‌کای اصفهانی با ثبت رکورد مبارزه با 110 نفر در آستانه ورود به کتاب گینس قرار گرفت.

آخرین اخبار