گفتگو با کارآفرین رامشه ای

کارآفرین بهره بردار تخصص دیگران در زمینه اشتغال است/ مدرک تحصیلی در موفقیت من اثر نداشت

سید عطا میر صفیان کارآفرین برتر رامشه ای گفت: از صفر شروع کردم اصلا کار آفرین سرمایه دار نیست ولی قادر است از سرمایه های راکد به خوبی استفاده کند.

آخرین اخبار