مسئول کمیته ارتقا فرهنگ کار اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

برگزاری سلسله همایش های «سلام بر کار» از اواخر دی ماه در اصفهان

مسئول کمیته ارتقا فرهنگ کار،کارآفرینی و کارگروهی اتاق اصفهان گفت: سلسله همایش های «سلام بر کار» با هدف ارتقا کار و کارآفرینی در استان اصفهان برگزار می شود.

آخرین اخبار