برترین زن کارآفرین جهان اسلام:

۵۰ درصد صنایع، تولید کالا ندارند!/ دولت قانون را تسهیل کند، با “حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود”

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و روسیه با اشاره به اینکه با رکود موجود در کشور ۵۰ درصد صنایع از کار افتاده و از ظرفیت تولید بی بهره اند،گفت: به قول معروف “با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود” لذا باید بستر بوجود بیاید تا توسعه کسب و کار و اشتغال ایجاد شود.

آخرین اخبار