گزارش در رابطه با شرق اصفهان:

وضعیت سخت کشاورزان شرق اصفهان/ گسترش‌ شغل‌های کاذب در منطقه

مردانی که در روزهای نه چندان دور گذشته عرق جبین می‌ریختند و زمین شخم می‌زدند و دسترنج زحماتشان را می‌خوردند، حالا به شغل‌های کاذب روی آورده‌اند.

آخرین اخبار