مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

اجرای سبک زندگی اسلامی نیاز به سنت‌سازی دارد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: برای مدیریت سبک زندگی در جامعه باید سنت‌سازی کرد که این سنت‌ها از صدر اسلام تا به حال وجود داشته است.

آخرین اخبار