اشتباه‌ گرفتن‌ کابین‌خلبان با دستشویی +عکس

تلاش مسافر خواب آلود برای گشودن در کابین خلبان، اعلام وضعیت “تلاش برای هواپیماربایی” و بازداشت وی را در پی داشت.

آخرین اخبار