رئیس پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار اصفهان:

آسیایی‌ها ژن چاقی شکم دارند/تاثیر سبک زندگی و تغذیه بر چاقی

رئیس پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیردار استان اصفهان گفت: هرچند آسیایی ها ژن چاقی شکم دارند اما سبک زندگی و تغذیه نیز در بروز چاقی شکم تاثیرگذار است.

آخرین اخبار