خط قرمزهای ایران در حل مسائل سوریه مانع از حضور در ژنو 2

غرب از حضور ایران در ژنو 2 مخالفت می کند وآن به جهت خطوط قرمزی است که ایران در حل مسائل سوریه دنبال می کند.

ظریف و اشتون در ژنو 2 / نگاه جدی و روشن طرف ایرانی

هر دو طرف با نگاه جدی پا به عرصه ی مذاکرات می گذارند تا ژنو 2 این بار شاهد نتیجه ای با هدف نزدیک شدن به مشترکات دو طرف باشد.

آخرین اخبار