گزارش؛

ژست انتخاباتی یا نجات اقتصاد ایران!

تک رقمی شدن نرخ تورم، شعار جدید دولت است، آنجا که به تورم نقطه به نقطه تکیه میکند تا صحت سخنانش را به مردمی اثبات کند که کاهش قدرت خریدشان بارها به دولت ثابت شده است.

آخرین اخبار