گزارش/ آزادپزی نانوایی‌های اصفهان رسما کلید نخورده است؛

یک نان و چند نرخ؛ گرانی که بهانه آزادپزی دارد

حدود ۶ ‌ماه ازمصوبه دولت برای افزایش قیمت نان و تاکید بر آزادپزی ۲۰ درصد نانوایی ها می گذرد اما با وجود نرخ های متفاوت نان در اصفهان هنوز این مصوبه در استان اجرایی نشده است.

آخرین اخبار