/جمعه با منتظران/

آیا امام زمان(عج) با شمشیر قیام می‌کند؟ پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی

آیت‌الله مکارم شیرازی به یکی از سؤالات درباره چگونگی قیام امام زمان(عج) و سلاح ایشان درمبارزه با ظالمان که آیا امام زمان(عج) با شمشیر قیام می‌کند؟ پاسخ مبسوط داد.

آخرین اخبار