مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

مجوزی برای احداث نیروگاه‌ها صادر نمی‌ کنیم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با توجه به آلودگی هوا و اینکه کمبود منابع گاز در کشور مهم‌ترین مشکل پیش‌روی نیروگاه‌ها است، مجوزی برای احداث نیروگاه‌ها صادر نمی‌شود.

آخرین اخبار