عیدی مسئولان به کودکان شاهتوری در پایان سال 95؛

بهره برداری از پارک بازی، پس از یک دهه انتظار کودکان معصوم

با تلاش های بسیار زیاد مسئولان از جمله دهیار و شورا، کلنگ پارک کودکان شاهتوری زده شد و این در حالی بود که کودکان یک دهه چشم انتظاری کشیدند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات