صانعی مطرح کرد:

کاهش چشمگیر داروهای قاچاق و ناسالم با افتتاح سایت دارویی

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مصرف داروهای قاچاق و ناسالم با افتتاح سایت دارویی و تجهیزات پزشکی به شدت کاهش یافته است.

آخرین اخبار