آقای رییس جمهور! چرخ صنعت هنوز نمی چرخد

برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تولید قدرتمند شود و زمانی این اتفاق می افتد که مسوولان باور داشته باشند که به غیر از لوزان و چاه نفت می توان روی دستان کارگران ایرانی و چرخهای صنعت کشور نیز حساب کرد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات