روز جهانی کار و کارگر

کارگران مشغول کارند/پرتلاش اما گمنام

کارگران قشر پرتلاشی از جامعه هستند که چرخ صنعت و تولید را به گردش در می آورند. استان اصفهان نیز به عنوان استانی صنعتی از این قاعده مستثنی نیست و نقش کارگران در چرخه تولیدی و صنعتی این استان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات