گسترش دسترسی محققان دانشگاه صنعتی اصفهان به پایگاههای اطلاعاتی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: دسترسی محققان دانشگاه صنعتی اصفهان به پایگاه های اطلاعاتی علمی در سال 2015 میلادی و با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی گسترش یافت.

معاون حمل و نقل شهرداری اصفهان:

۳۰۰ دستگاه اتوبوس CNG به چرخه حمل و نقل شهری اصفهان باز می‌گردد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: زمینه بازگشت ۳۰۰ دستگاه اتوبوس CNG به چرخه حمل ونقل شهر فراهم شد و این اتوبوس‌ها به زودی وارد چرخه حمل و نقل می‌شوند.

آخرین اخبار