طبق تحقیقات دانشمندان اعصاب

اندازه انگشتان دست، میزان استرس زنان را نشان می‌دهد

تحقیقات دانشمندان علوم اعصاب نشان داده است انگشتان دست نقش مهمی در ارزیابی میزان اضطراب زنان و همچنین توانایی‌های ورزش‌شان ایفاء می‌کند.

آخرین اخبار