تحقیقات اخیر نشان می‌هد

چرت بزنید شادتر باشید!

انرژی حاصل از چرت نیمروزی بیش از انرژی خواب طولانی انسان را شادتر می‌کند.

چرت زدن باعث هوشیاری و انرژی بیشتر می‌شود

به گفته کارشناسان و در تحقیقات انجام شده مشخص شد ۲۰ دقیقه چرت زدن باعث هوشیاری و انرژی بیشتر می‌شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات