محققان عنوان کرده اند؛

معرفی مواد خوراکی مفید برای دیرتر پیر شدن

افزایش سن و پیری یک روند طبیعی است که می توان با برخی راهکارها کمی روند آن را کُند کرد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات