به نام "سرمایه گذاری" به کام "نفوذ"

چراغ سبز روحانی به سرمایه گذاران آمریکایی/ آیا مسئولین خطر نفوذ را نادیده گرفته‌اند؟

در حالی که بارها نسبت به نفوذ اقتصادی در کشور هشدار داده شده است، روحانی در نیویورک مدعی می شود که با ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران مشکلی ندارد.

آخرین اخبار