در بیانیه نمایندگان مجلس درباره اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

اصلاح الگوی مصرف، سبک زندگی اسلامی و شکوفایی تولید و نوآوری از مبانی اقتصاد مقاومتی

باید نگاه اقتصاد مقاومتی در همه مصوبات و قوانین مجلس مشهود باشد، «اصلاح الگوی مصرف» و «شکوفایی تولید و نوآوری» و «سبک زندگی اسلامی» از مبانی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات