دستگاه قابل حمل نقش تمبر در اصفهان ساخته شد

فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل نقش تمبر با قابلیت چاپ روی سطوح بدون استفاده از برچسب شدند.

آخرین اخبار