محمدصادق کوشکی؛

سوالاتی آسان از برادر سید حسن خمینی

هرچند برخی اصرار دارند که مشهورترین نواده حضرت امام(ره) را علامه و آیت الله خطاب کنند اما نگارنده از بابت هم سن و سالی و سوابق رزمندگی ترجیح می دهد با عنوان برادر از سیدحسن خمینی یاد کند.

آخرین اخبار