ساخت نخستین چاپگر ایرانی خط بریل توسط یک شرکت دانش‌بنیان در اصفهان

برای نخستین بار در کشور باهمت و سفارش بنیاد فرهنگی قرآنی روشندلان اصفهان چاپگر خط بریل توسط مهندسان یک شرکت دانش‌بنیان اصفهانی ساخته شد.

آخرین اخبار