جزئیات مراحل چاپ اسکناس؛

اسکناس‌های ایران چطور چاپ می‌شود؟ +عکس

در این گزارش، جزئیات مراحل چاپ اسکناس و ضرب سکه در کشور را بخوانید.

یک فعال نشر:

مشکل کتاب چیست؟

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران استان اصفهان گفت: مشکل کتاب در ایران صرفاً اقتصادی نیست، بلکه دلیل اصلی نبود فرهنگ مطالعه در ایران است.

مدیر نشر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

۳۹ عنوان کتاب از سوی اداره انتشارات تبلیغات اسلامی اصفهان به چاپ رسید

مدیر نشر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: از ابتدای تاسیس اداره نشر و انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تاکنون ۳۹ عنوان کتاب به چاپ رسیده است.

مدیر حوزه هنری استان اصفهان خبر داد

چاپ بیش از 37 عنوان کتاب در حوزه قرآن کریم توسط حوزه هنری استان اصفهان

مدیر حوزه هنری استان اصفهان گفت: با توجه به وسعت کاری و زمینه فعالیت سازمان حوزه هنری سعی شده تا در راستای مهجوریت‌زدایی قرآن کریم فعالیت‌های مناسبی صورت گیرد و در این زمینه بیش از 37 عنوان کتاب به چاپ رسیده است.

پای حرفهای ناشری دولتی که خودگردان است و بودجه دولتی نمی‌گیرد

یک کتابمان بیش از 50 نوبت چاپ شده و 100 عنوان از کتاب هایمان را ترجمه کرده اند/ کتابهای حاج آقا مجتبی رکوردار فروش است

هشتمین نوبت از نشست فرهنگی «صبح‌ ناشر» باحضور مدیر عامل ‌سازمان ‌انتشارات‌ “پژوهشگاه فرهنگ‌ و‌ اندیشه ‌اسلامی” ‌برگزار ‌شد.

آخرین اخبار