خشکسالی بی‌سابقه در ایران به وقوع می پیوندد

وزیر نیرو با بیان اینکه از ۶۰۰ سد کشور، ۱۵۸ سد در طبقه‌بندی بین‌المللی جزو سدهای بزرگ است، گفت: منابع آب تجدیدپذیر کشور، کاهش یافت.

آخرین اخبار